Departament LABORAL

Gestions 23 F&B, SL ofereix un assessorament personalitzat per a la seva empresa. Té com a objectiu resoldre els problemes i situacions que es produeixen, aportant solucions que es tradueixen en reducció de costos i evitar sancions.

  • Assessorament laboral
  • Control de finalització o pròrroga dels contractes de treball
  • Confecció rebuts de salari
  • Altes i baixes en la Seguretat Social
  • Confecció i tramitació dels contracte de treball
  • Preparació dels models TC1 i TC2
  • Estudis sobre els avantatges i bonificacions en la contractació del personal
  • Prevenció de Riscos Laborals