Departament FISCAL

La fiscalitat d'una empresa és un element principal per representar transparència i netedat davant de qualsevol Administració Pública, bancaria entre altres.

  • Confecció i presentació de declaracions trimestrals / Anuals
    (IRPF, IVA, Impost de Societats, mòduls...)
  • Assessorament Fiscal
  • Declaracions Censals, sol•licitud d'aplaçaments de deutes tributaris
  • Atenció de requeriments o notificacions de l'Agencia Tributaria
  • Estudis específics sobre l'Impost de la Renda