Serveis d'Estrangeria

Com a conseqüència de la diversitat de normes que regulen la matèria d'Estrangeria, així com del breu espai de temps en el qual aquestes normes són modificades, moltes són les preguntes que habitualment es plantegen les persones estrangeres a Espanya, així com els descendents d'espanyols a l'estranger. Per això es de gran utilitat, comptar amb l'ajuda d'un professional especialitzat en la matèria.

 • Autorització d'estada i pròrrogues
 • Autorització de residència temporal no lucrativa
 • Autorització de residència temporal per reagrupació familiar
 • Autorització de residència temporal i treball per compte d'altre
 • Autorització de residència temporal i treball per a investigació
 • Autorització de residència temporal i treball Targeta Blava-UE
 • Autorització de residència temporal i treball compte d'altre de durada determinada
 • Autorització de residència temporal i treball per compte propi
 • Autorització de residència temporal i treball en el marc de prestacions transnacionals de serveis
 • Autorització d'estada o residència temporal amb excepció de l'autorització de treball
 • Autorització de residència o residència i treball per circumstàncies excepcionals
 • Autorització de residència de llarga durada o de llarga durada-UE
 • Autorització per treballar
 • Autorització de tornada
 • Número d'identitat d'estranger (NIE) i Certificats
 • Inscripció en el Registre Central de Extranjeros_Residencia ciutadà de la UE
 • Sol·licitud de targeta de residència de familiar de ciutadà de la UE
 • Sol·licituds inicials de treball
 • Sol·licitud de modificació de c / a a c / t
 • Sol·licitud de modificació de residència a treball
 • Sol·licitud de renovació de permisos per circumstàncies excepcionals
 • Nacionalitats
 • Canvis de permisos de conduir