Departament COMPTABLE

La comptabilitat d'una empresa és essencial per saber si l'empresa és rendible. Per tant, Gestions 23 F&B, SL realitza reunions trimestrals o semestrals, segons necessitat del client, per informar de la situació de l'empresa i per buscar rendibilitat i millora.

  • Assessorament i informació actualitzada sobre l'estat de la seva empresa
  • Elaboració i presentació de les Comptes Anuals en el Registre Mercantil
  • Confecció i presentació dels Llibres Comptables en el Registre Mercantil