Serveis LOPD

La Protecció de Dades té per objecte garantir i protegir, amb el que concerneix el tractament de les Dades personals, les llibertats públiques , els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, de possibles mals usos. A més a més reconeix al ciutadà la facultat de controlar les seves dades personals i la capacitat per a disposar i decidir sobre les mateixes.

D'aquesta manera, la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999, del 13 de Desembre (LOPD) i les altres normes aplicables, imposen una sèrie de mesures de caràcter tècniques, organitzatives i jurídiques a aquells que tinguin dades de caràcter personal, recollides en el RDLODP 1720/2007 del 21 de Desembre del 2007


Serveis

  • Inscripció dels fitxers en l'Agència de Protecció de Dades.
  • Creació d'un Document de Seguretat, de compliment obligatori per al personal amb accés a dades de caràcter personal i als sistemes d'informació.
  • Adoptar les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades.
  • Informar a l'interessat, com a titular de les seves dades, de l'existència del fitxer i de la seva finalitat.
  • Informar al personal de les normes de seguretat i conseqüències del seu incompliment.
  • L'obligatorietat de què consti per escrit, un encarregat del tractament de les dades d'un tercer (ex. Assessoria) i que s'acordin les mesures de seguretat que en aquest cas l'Assessoria ha de complir.
  • Prohibició de comunicar o cedir les dades personals a un tercer sense el consentiment previ de l'interessat (Ex. Enviaments publicitaris).